درس هایی از دفاع مقدس آنچه ملت ایران به دست آورد

نگرانی های پیامبر(ص)


قال النبی(ص):انما اخاف علی امتی ثلاثاً؛ شحاً مطاعاً، و هوی متبعاً و اماماً ضالاً.

پیامبر اعظم(ص) فرمود: جز این نیست که بر امتم از سه چیز بیمناکم!

1-حرص زدن برای زخارف دنیا که مورد اطاعت قرار گیرد

 2-هوای نفسی که انسان از آنها پیروی نماید

3-پیشوای گمراهی (که جامعه را بر خلاف حق حرکت داده و به سوی انحراف و تباهی می کشاند.

1-تحف العقول، ص 58

درس هایی از دفاع مقدس آنچه ملت ایران به دست آورد


گرچه تجاوز ناخواسته و جنگ ناخوانده رژیم بعثی بر ضد مردم ایران خسارت ها و زیان های جبران ناپذیر و بسیاری هم به ملت عراق و هم به ملت ایران و هم به دیگران وارد نمود که برخی از آنها هرگز التیام نخواهند یافت، ولی آنچه مسلم و بدیهی است این است که رژیم مذکور برغم تحمیل آن همه زیان و خسارت به ملت ایران و مردم عراق به هیچگونه دستاوری که دست کم یکی از اهداف تجاوز آن رژیم را تحقق بخشیده باشد دست نیافت ولی دولت و ملت ایران به یکایک اهداف دفاع مقدس خود دست یافته و متحمل هیچگونه ناکامی و شکستی در رسیدن به اهداف مقدس دفاع مقدس نگشتند. از آنجایی که رژیم بعثی عراق و پشتیبانان آن در پی براندازی جمهوری اسلامی و یا تجزیه خاک ایران و امثال آن بودند و به هیچیک از اهداف اهریمنی مذکور دست نیافتند و نه خاک ایران تجزیه شد و نه نظام اسلامی ایران برافتاد می توان و باید گفت ارتش متجاوز عراق و پشتیبانان جهانخوار آن، با وجود 8 سال جنگ و تجاوز و تحمیل و تحمل میلیون ها کشته و زخمی و آواره و اسیر و هزینه کردن چند هزار میلیارد دلار برای تأمین تجاوز خود، در تهاجم به سرزمین سپند و مقدس ایران مطلقا هیچگونه پیروزی و توفیقی (رسیدن به اهداف تعیین شده) به دست نیاورده و هیچگونه دستاوردی نداشته و به هیچیک از اهداف تعریف و اعلام کرده خود نرسیده و در رسیدن به یکایک اهداف طراحی شده خود مطلقاً و کاملاً شکست خورده اند. از سوی دیگر، ملت و دولت ایران در دفاع مقدس خود در برابر تجاوز جهانی مذکور کاملاً پیروز و اکیداً سربلند و سرافراز بوده و- برغم تحمل آسیب ها و زیان های بسیار که شکست تلقی نمی گردند- هیچگونه شکستی نخورده است زیرا شکست خوردن نرسیدن به اهداف است درحالی که ایران به یکایک اهداف دفاع مقدس دست یافته است که شماری از این اهداف تحقق یافته وپیروزی های به دست آمده چنین اند:

دستاوردهای دفاع مقدس:

1- دفع قطعی و پایدار و همیشگی تجاوز و متجاوز

2- آزادسازی سرزمین های اشغال شده توسط رژیم بعثی

3- اثبات حقانیت خود و اثبات متجاوز بودن رژیم بعثی عراق

4- جلوگیری از براندازی نظام اسلامی

5- تثبیت و پایدارسازی نظام اسلامی

6- اثبات عدم اشغالگری خود و عدم تجاوز خود به سرزمین عراق

7- پس گرفتن اسرای جنگی خود از متجاوز و اشغالگر

8- اثبات حق خود بر دریافت خسارات جنگ تحمیلی

9- دریافت قطعنامه نسبتاً مناسب از شورای امنیت سازمان ملل در تأیید اقدامات خود

10- اشغال گر و متجاوز شناخته شدن رژیم بعثی توسط جامعه جهانی و سازمان ملل

11- تثبیت مجدد قرارداد پاره شده 1975 الجزایر

12- محکومیت رژیم بعثی عراق در افکار عمومی جهان

13- اثبات خوی تجاوزکارانه رژیم بعثی عراق در تحولات بعدی همچون اشغال کویت.

14- شناخته تر شدن انقلاب اسلامی و دین اسلام و اصول و ارزش های ملت و دولت ایران

15- امیدوارتر شدن جنبش های ارزشی و اسلامی در پیگیری اهداف و آرمانهای ارزشی

16-  اثبات سپری شدن زمان اشغالگری و دوره کشورگشایی به دولت ها و ملت ها

17-  اثبات توانمندی ها و ظرفیت های بسیار بالای دین اسلام در استعمارستیزی

18- تقویت وحدت ملی و انسجام سیاسی اقشار و گروه های مختلف ایران

19- ایجاد تجارب و آموخته های بسیار پربار و سرشار دفاعی و جنگی جهت نبردهای آینده

20- ایجاد زمینه ها و بسترهای نوآوری و سازندگی و خودبسندگی نظامی و دفاعی

21- اثبات اینکه وابستگی نظامی یک کشور به بیگانگان موجب تأمین و یا پیروزی آن نمی گردد.

22- اثبات ناکارایی زرادخانه ها و زاغه ها و جنگ افزارها و جنگبارها در برابر ملت ها

23-  جدا شدن صفوف مدعیان راستین از مدعیان دروغین اسلام خواهی و ایران دوستی

24- تقویت اقتدار دفاعی و نظامی ملت ایران و سلب جرئت تجاوز جدید از بیگانگان

25- تقویت معنویت و ارزش های معنوی و عرفانی و مقدس در میان مردم به ویژه رزمندگان

آموخته های دفاع مقدس:

مؤلفه های  فرهنگی دفاع مقدس :

1-     خدا محوری (خدا باوری)

2-     عاشورایی جنگیدن

3-     رهبری فوق العاده

4-  وحدت (وحدت درهدف وحدت بین اقشار مردم- وحدت بین مردم ورهبری- وحدت بین نیروهای نظامی وحدت مردم با نظامیان)

5-     روحیه جوان باور ی

6-     الگو شدن برای سایر ملل ومخصوصاً مسلمانان)

7-     خودباوری وخود اتکایی

8-     معنویت محوری

دفاع مقدس ملت ایران در برابر تجاوز جهانی که هم با اهداف مقدس و هم با روش های مقدس انجام گرفته و به دستاوردهای مقدسی نیز انجامید، سرشار از آموخته ها و پربار از درس های متنوع برای اندیشمندان رشته های گوناگون از هنرمندان و ادب شناسان و سیاست کاران گرفته تا سرداران و فرماندهان و دیگران است که شایسته است در اندازه حوصله خوانندگان گرامی بدانها اشاره شود تا هم به اندازه چکه ای در برابر دریای ایثارگری های ایثارگران ادای دین و هم چراغی گرچه کم سو برای آیندگان روشن و زمینه های آفندها و پدافندها و نبردها و پیکارهای کارآمدتر آینده در برابر تجاوزگران احتمالی را فراهم سازد.

1- اختلافات زمینی و سرزمینی و ارضی و مرزی کشورها همیشه می تواند زمینه و بستری برای پیدایش و تشدید اختلافات کشورها و احتمالا بروز درگیری های نظامی گردد. دولت ها و بویژه دستگاه های مرتبط ملی باید تلاش کنند هرگونه اختلاف بالفعل و یا بالقوه با هر دولتی را شناسایی و ریشه یابی و چاره جویی و فروگشایی نمایند تا بهانه و دستاویزی برای دولت های همسایه و یا بیگانگان دوردست و دخالتگران فرامنطقه ای قرار نگرفته و به تشدید اختلافات و پیدایش جنگ و درگیری نیانجامد.

2- حل اختلافات زمینی و مرزی با دولت های همسایه باید با رعایت بالاترین استانداردهای حرفه ای و تخصصی و با استفاده از همه ظرفیت ها و پتانسیل های علمی کشور انجام گیرد تا راه هرگونه بهانه جویی و دستاویزتراشی آینده بیگانگان و بداندیشان را مسدود نموده و خط هرگونه تعارض و تجاوز احتمالی آینده را کور کند.

3- اختلافات مرزی و سرزمینی دولت ها با یکدیگر هرگز از راه جنگ و اشغالگری حل و فصل دائمی و ریشه ای و قطعی نخواهند شد و دخالت نظامی اختلافات را تشدید و اوضاع را پیچیده تر خواهد کرد که ممکن است همچون مسئله فلسطین و با وجود دخالت های جهانی و گذشت چندین دهه از اختلافات، پیچیدگی ها زدوده و اختلافات حل و فصل نگردند. تاکید جدی و پایدار بر دیپلماسی حقوقی و مرزی بهترین راهبرد برای فروگشایی اختلافات مرزی همسایگان است.

4- ملت و دولت و نیروهای نظامی ایران باید همیشه هشیار و بیدار بوده و حتی نقشه ها و دسیسه ها و توطئه های بدخواهان و دشمنان را پیش بینی و پیشگیری نمایند زیرا با وجود بدخواهان بسیار نباید به خواب رفت و همانگونه که رژیم بعثی عراق با پشتیبانان جهانخوار خود جنگی را به مردم ایران تحمیل نمود که کاملا ناخواسته و ناخوانده و پیش بینی ناشده بود، تکرار چنین اتفاقی محال نیست و همیشه و تا حد توان باید چنین تجاوزات احتمالی را پیش بینی و پیش گیری نمود که درمان آن هزینه های بسیاری خواهد داشت.

5- نیروهای مسلح کشور باید انواع تعدیات و تجاوزهای محتمل را شناسایی و فهرست بندی و بررسی نموده و گزینه های محتمل را ارزیابی عمیق کارشناسی کرده و برای آنهاچاره جویی و پاسخ یابی نمایند. معمول آن است که دشمنان و بدخواهان از نقاط ضعف و مسیرهای ناشناخته و با شگردهای ناگفته به اهداف ناپاک خود می اندیشند. دست دشمنان بدخواه را از راه بررسی همه گزینه های دشمن باید خوانده و آن دست را پیش از دراز شدن بریده و به دوزخ افکند.

6- هیچ جنگ و تجاوزی محتوم و مقطوع نیست و بسیاری از درگیری های نظامی و کشمکش های امنیتی را می توان پیش از پیدایش و یا تشدید از روش های مسالمت آمیز و با زبان دیپلماسی حل و فصل کرد. دیپلماسی سیاسی و نظامی ایران باید به اندازه ای نیرومند باشد که تا حد امکان از پیدایش اختلافات نظامی و راه اندازی درگیری ها و جنگ های جدید پرهیز گشته و تا حد امکان اختلافات نظامی را به مسائل دیپلماتیک تبدیل و از آن طریق حل و فصل نماید.

7- طراحی و مکان یابی و اجرای پروژه های بزرگ ملی و استان های مرزی باید بگونه ای باشد که از بالاترین و کارآمدترین دفاع طبیعی و پدافند غیرعامل برخوردار بوده و در صورت هرگونه تجاوز احتمالی آینده، آسیب پذیری ذاتی کمتری داشته باشد. پدافند عامل بسیار هزینه بر است ولی پدافند غیرعامل در همه زمینه های ممکن و نیز مکان یابی بهینه و توجه به عوارض طبیعی مکان های استقرار پروژه ها بهترین پیشگیری از زیان های تعدی و تجاوز است.

8- شناسایی و انتقال فناوری های پیشرفته نظامی به کشور و یا تولید داخلی و همانندسازی درونی و بومی سازی فناوری های مذکور به اقتدار نیروهای نظامی کشور خواهد افزود. در کنار شناسایی و بهره گیری از سخت افزارهای نظامی ارتش های بیگانه، بسیار ضروری است روش ها- ساختارها- راهبردها- رویکردها- رویه ها- و دیگر دانش افزارهای نظامی ارتش های بیگانه نیز شناسایی و بهره برداری گردند.

9- از آنجایی که دولت و ملت ایران قصد هیچگونه تجاوز به هیچ سرزمینی را نداشته و ندارند تنها اتفاق ممکن و احتمالی آینده تجاوز بیگانگان به سرزمین ایران و نه تجاوز ایران به سرزمین های بیگانه است. به همین دلیل انگیزه های نیروهای نظامی ایران در دفاع از سرزمین خود- همانند تجارب دفاع مقدس پیشین- بسیار شگفت انگیز خواهد بود. با این حال دولت و نیروهای نظامی کشور باید فرهنگ دفاع از میهن و سرزمین خود را بگونه ای ژرف و پایدار- به ویژه در میان نسل های پس از دفاع مقدس- ترویج و تبلیغ و نهادینه سازند تا بهنگام هرگونه تجاوز احتمالی آینده، بالاترین فرهنگ و دانش و بینش همگانی نظامی در کشور به پیشبرد اهداف نظامی کشور کمک کند.

10- تجارب تاریخی نشان می دهد که عقد قراردادها و بستن پیمان های نظامی و امنیتی با بیگانگان نمی تواند و نباید جانشین استعدادهای ذاتی و توانایی های درونزای ملت ایران در دفاع از خود باشد و خیانت های مکرر متحدانی همچون روس و انگلیس و فرانسه و مانند آنها در جنگ های ایران هرگز فراموش نخواهد شد. با این حال شایسته است به عنوان یک ابزار کمکی و گزینه فرعی در دفاع از کشور و سرزمین، نیروهای نظامی کشور برخی پیمان ها و همکاری های نظامی منطقه ای و فرامنطقه ای لازم و مناسب را با کشورهای قابل اعتماد و همگرا تعریف و بهنگام مقتضی بهره برداری نمایند. پیمان های امنیتی منطقه ای کارایی و ارزش بالاتری خواهند داشت.

11- گسترش همکاری های سیاسی- اقتصادی- اجتماعی- و فرهنگی با کشورهای دیگر بویژه کشورهای همسایه، زمینه های بالفعل و یا بالقوه اختلافات سرزمینی و کشمکش های امنیتی و نظامی را کاهش خواهد داد و می تواند نوعی پیشگیری غیرمستقیم از درگیری های احتمالی باشد. می توان با تنش زدایی سیاسی و گسترش روابط دو یا چندجانبه و گسترش همکاری ها و مبادلات گوناگون، ریشه ها و بسترهای بسیاری از کشمکش ها و درگیری های احتمالی را خشکاند.

12- بازنگری مستمر و دائمی در مأموریت ها- راهبردها- ساختارها و دیگر امور بنیادین و اساسی نیروهای نظامی کشور و تطبیق دائمی و مستمر آنها با تحولات نوین منطقه ای و جهانی، یکی از ضرورت های داشتن نیروهای نظامی روزآمد و کارآمد است که باید با کمک ارتش مستشاران و مشاوران فرهیخته و دلسوخته ملی شکل بگیرد تا مبادا نیروهای نظامی کشور در برابر تحولات تکنولوژیک و یا تحولات راهبردی و یا تحولات ساختاری و یا دیگر تحولات بنیادین نیروهای نظامی بیگانه غافلگیر گشته و رودست خورند.

/ 1 نظر / 757 بازدید
یاسر حمزه لوی

پیشکسوتان دفاع مقدس و گروه سایت های پرشین بلاگ به منظور بزرگداشت میراث فرهنگی و ارزشمند هشت سال دفاع مقدس و معرفی دستاوردهای آن در فضای مجازی، مسابقه "میراث دفاع مقدس در فضای مجازی" را همزمان با سالگرد تجاوز بیگانه و دفاع قهرمانانه ملت ایران، برگزار می کنند. بخش های مسابقه : علاقمندان به همراهی در این حرکت فرهنگی و ملی می توانند از اول مهرماه 1390 به مدت یکماه آثار خود را در دو بخش اصلی مسابقه شرکت دهند: الف. یادداشت های وبلاگی دفاع مقدس با موضوعات آزاد اعم از: تاریخی، تحلیلی، دلنوشته، طنز، قطعه ادبی و غیره ب . کاریکاتور، عکس، نقاشی، انیمیش، کلیپ ، فلش، فیلم کوتاه و غیره شرکت کنندگان پرشین بلاگ: در صورتی که در پرشین بلاگ وبلاگ دارید، کافیست هنگام نوشتن مطلبی که میخواهید برای این مسابقه اختصاص دهید، گزینه ی " ارسال به جشنواره پیشکسوتان دفاع مقدس " را که در زیر ادیتور قابل مشاهده است تیک بزنید. همچنین در صورتی که وبلاگی تخصصی در حوزه ی دفاع مقدس دارید، آدرس آنرا همراه با مشخصات فردی خودتان به ایمیل defa@persianblog.ir ارسال کنید. لطفا یک شماره تلفن نیز همراه با آثار خود برای ما